Tuesday, January 5, 2010

Tiga Karakter Manusia


Dalam kehidupan ini manusia dapat diklasifikasi dalam tiga kategori, iaitu:

1. Manusia yang Berperilaku dengan Akhlak Islamiah
Ia adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid. Orang yang seperti ini harus dinombor satukan, kerana mereka lebih dekat dengan dakwah kita, sehingga tidak mengkehendakkan tenaga yang banyak dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan, insya Allah.


2. Manusia yang Berperilaku dengan Akhlak Asasiyah
Ia adalah orang yang tidak taat beragama, tetapi tidak mahu terang-terangan dalam berbuat maksiat kerana ia masih menghormati harga dirinya. 


3. Manusia yang Berperilaku dengan Akhlak Jahiliah
Ia adalah orang yang bukan dari golongan pertama atau kedua. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain, sedang orang lain ambil tahu kerana perbuatan dan perangainya yang jelek.


Rasulullah saw. bersabda,
"Sesungguhnya sejelek-jelek tempat manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan (dijauhi) masyarakatnya kerana takut dengan kejelekannya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Golongan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah saw. sebagai: "Sejelek-jelek teman bergaul". (HR. Muslim)
 Orang-orang semacam ini menempati urutan terakhir dalam prioriti dakwah fardiyah.
Bagaimana Menyentuh Hati 'Abas as-Sisi

0 comments:

Post a Comment

Aku Wanita....