Saturday, October 17, 2009

Keyakinan Orang "Kerdil"

Siri 6... 
Kita sangat memerlukan para ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan kemanusiaan, yang menjadikan makmal dan tempat kerja mereka sebagai kuil dan biara. Mereka menumbuhkan semangat penelitiannya dalam bidang ilmu yang ditekuninya, bukan dengan rasa pengorbanan saja, tetapi juga menikmatinya. Ibarat perasaan seorang pengabdi yang menumbuhkan semangat pengabdian kepada Rabbnya dengan penuh kepuasan dan kegembiraan.

Namun kita harus sentiasa menyedari bahawa bukan dibahu pakar-pakar tersebut yang mengarahkan kita kepada kehidupan ini atau yang akan menentukan jalan bagi ummat manusia. Mereka, para pelopor itu adalah mereka yang sentiasa menjadi pemilik kekuatan rohani yang agung. Mereka sentiasa merupakan pembawa obor yang akan terbakar dalam panasnya atom-atom ilmu pengetahuan, dan dengan sinarnya itulah akan melihat jalur jalan. Mereka dibekali dengan berbagai bahagian dari obor ini, dan menjadi kuat dengan bekal itu. Tetapi perjalanan dia tidak hanya sampai disitu, ia terus saja menggiatkan perjalanannya menuju tujuan mulia nan jauh disana.
 

Hanya kebenaran pandangan pelopor itulah yang mampu menyedari adanya kesatuan sempurna, dari aneka ragam penampilan seperti ilmu, aqidah, seni dan teknologi. Mereka tidak menggali salah satu daripadanya dan tidak juga mengangkat sebahagian diatas sebahagian yang lainnya. Hanya orang-orang kerdil saja, yang berkeyakinan bahawa diantara berbagai kekuatan yang punya aneka ragam penampilan itu terdapat pertentangan-pertentangan. Kemudian mereka memerangi ilmu dengan nama agama, atau memerangi agama atas nama ilmu.

Mereka mencemuh seni dengan “teknologi”, atau memerangi daya hidup yang berkobar-kobar dengan aqidah yang bersifat sufisme, kerana mereka menganggap bahawa semua kekuatan tersebut, satu sama lain saling terpisah, bukan dari satu sumber kekuatan tunggal iaitu kekuatan raksasa yang menguasai alam raya ini. Namun tidak demikian dengan para pelopor besar, mereka menyedari kesatuan itu, kerana mereka sentiasa berhubungan dengan sumber yang murni itu dan dari sana mereka selalu mendapatkan alirannya.


Manusia jenis ini sedikit sekali, sedikit sekali dalam sejarah kemanusiaan… bahkan jarang sekali. Namun jumlah tersebut dapat dikatakan cukup, kaerana kekuatan yang mengawasi alam raya inilah yang menyiapkan mereka, dan mengirimkan mereka pada waktu dan tempat yang dibutuhkan.

0 comments:

Post a Comment

Aku Wanita....